על הספקטרום

תום יער

הפקות סטילס / 

 

עיר מקלט

המנצח

על הסקטרום

תום יער

גולדטיין ולאה

צלם: אוהד רומנו

המנצח

גולדטיין ולאה

עיר מקלט

בר-אור הפקות  |  rechel@baror-pro.co.il   |  054-9463776